Van Idee tot ProductMaak kennis met de methodiek van het ontwikkelen van nieuwe producten

Van Idee tot Product

Bent u nieuw met een product ontwikkelingstraject? Heeft u nog niet eerder diensten ingekocht bij een bureau voor industriële product ontwikkeling? Dan geeft deze pagina inzicht in wat er komt kijken bij het op de markt brengen van een nieuw product.

Ideebescherming

Veel klanten vragen hoe een goed idee beschermd kan worden. Een terechte vraag, want als een ander met meer middelen en capaciteit op idee oppikt kan het zomaar zijn dat hij ermee vandoor gaat.

Lees alles over ideebescherming

 

 

Wij kunnen als Nieuw Ontwerp adviseren op het gebied van ideebescherming een een registratieproces begeleiden.

Onze werkwijze

Daarnaast kunt u zich afvragen hoe u er zeker van kunt zijn dat u het idee wel met ons kunt delen. Vanuit onze professionaliteit kunt u er als vanzelfsprekend van op aan dat wij vertrouwelijk omgaan met informatie van onze klanten en potentiële klanten.

Lees alles over onze geheimhouding

 

 

Hoe werkt productontwikkeling?

Ideevorming voor nieuwe producten

Voordat de beoogde eindgebruiker uw product gaat kopen en daadwerkelijk kan gebruiken, is er een gestructureerd ontwikkelingstraject aan vooraf gegaan. Alle producten die u om u heen ziet hebben een ontwikkeltraject doorlopen. Na het ontstaan van het eerste prille idee is er onderzoek verricht naar de toegevoegde waarde die het productidee met zich mee gaat brengen. Wat is het doel van het product? Lost het een probleem op? Is het voldoende onderscheidend? Is het economisch haalbaar? Is het toegelaten? Hoe meer gegevens er in een vroeg stadium beschikbaar zijn rond het productidee, hoe beter dat de slagingskans ingezet kan worden. Doorgaans kunnen we stellen: hoe meer toegevoegde waarde, en hoe meer succesfactoren, hoe hoger de zekerheid dat het een goed product gaat worden.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium van productontwikkeling een zo goed mogelijke fundering te creëren. In het begin zijn de ontwikkelingskosten nog laag, en is het project het meest flexibel naar het eind doel te sturen. Naarmate het traject vordert, en de eerste prototypes op tafel liggen, is de impact van een ‘wijziging’ vele malen groter dan wanneer deze wens al vroeg in het traject onderschept wordt.

Een productconcept ontwerpen

Naarmate de haalbaarheidsstudies vorderen is het zaak om een systeemontwerp uit te werken. Aan de hand van de productarchitectuur en component topologie, functieschema’s en interactiemodellen, en door het opstellen van een programma van eisen krijgt men grip op de omvang van het product. Uit hoeveel onderdelen bestaat het, welke dimensionering hebben de componenten, hoe interageren deze componenten met elkaar.

Het is belangrijk om het productidee snel visueel te gaan maken. Met behulp van schetsen, gebruiksscenario’s en eenvoudige modellen komt de eerste vorm tot leven. Met behulp van schema’s, principemodellen en door het specificeren van materialen en productietechnieken vloeit de functie samen met de vorm. Veelal zullen er in deze fase meerdere ‘concepten’ ontstaan. Dat zijn varianten op de uitvoeringsvorm die allemaal hetzelfde, of bijna hetzelfde, einddoel bereiken. Er zijn immers altijd meerdere oplossingen voor eenzelfde situatie met ieder eigen voor- en nadelen.

Deze beschreven acties zijn onderdeel van de systeem- en conceptontwerpfase. Alle product gerelateerde items vallen in deze fasen samen tot een kloppend geheel. Het belang van goed onderzoek en specificatie in deze fase is ook aangetoond in een onderzoek uitgevoerd door de BNO. De conclusie van het rapport ‘Effectiviteit van Design’ laat zien dat een goed ontwerptraject uiteindelijk zo’n 20% meer winst op gaat leveren.

Uit ontwikkelen tot een industrieel product

Pas wanneer het totale concept ontwikkeld is start de fase van uitontwikkeling. Het product wordt in zijn definitieve verschijningsvorm in 3D vastgelegd. Alle details worden volledige vastgelegd volgens de mogelijkheden en beperkingen van de beoogde productietechniek. Van basisvorm tot oppervlakte textuur en de laatste tiende millimeter die een mechanische functionaliteit kan maken of breken; het 3DCAD model is de aansturing voor realisatie. Prototypes, vervaardigt met rapid prototyping technieken, maken het mogelijk de laatste test run te doen en het hele product te verifiëren voordat er geïnvesteerd gaat worden in productiegereedschap.

Vrijgave voor productie en commercialisering

Om uiteindelijk een product in handen te krijgen wat volledig aansluit bij de gestelde specificatie op papier is het zaak om tijdens de aanmaak van het productiegereedschap continue te verifiëren of dit overeenstemt. Afhankelijk van de productietechniek en materiaalkeuze mag dit traject niet onderschat worden. De productie en productie opstart neemt vaak veel tijd in beslag, en mochten er onverwachte detail aanpassingen nodig zijn (als het aanpassen van een maat of tolerantie) brengen deze een hoge kost met zich mee.

Doorlooptijd en kosten

Afhankelijk van het idee en het einddoel brengt ieder project een eigen doorlooptijd en benodigde investering met zich mee. Uiteenlopend van honderden euro’s en slechts enkele weken tot tienduizenden euro’s en doorlooptijden van meer dan een jaar. Het volgende schema geeft een idee van de verhoudingen tussen de de beslissingsmomenten, doorlooptijd en daarbij komende kosten.

Samenwerking en organisatie

In het vakgebied productontwikkeling komen tal van disciplines aan bod. Hierdoor is samenwerking en teamwork een belangrijke succesfactor. Nieuw Ontwerp biedt full-service ontwikkelingstrajecten aan en zal projectspecifiek beoordelen of en welke externe expertise er bij het project betrokken dient te worden. Doordat Nieuw Ontwerp is kleine organisatie is kunnen samenwerkingen efficiënt opgezet worden.

Voor ieder project zal een overzichtelijke roadmap (planning) uitgezet worden om de projectplanning te bewaken. Alle formele afstemmingsmomenten en gate momenten worden hierin opgenomen.

Nieuwe generatie centraaldoos

Engineering van een massafabricage spuitgietproduct

Jacuzzi’s voor superjachten

Vertalen van architectwensen naar een produceerbaar product

DYMO medische labelwriter

Productontwikkeling vanuit een marktonderzoek

3D gebogen glas

Tailor-made 3D ingemeten glas voor de jachtbouw

Uw Gedachtes...

Heeft u een idee dat u niet loslaat? Wij adviseren graag over de mogelijkheden binnen ons werkgebied.Werkgebied

Nieuw Ontwerp is gevestigd in Werkendam, bij knooppunt Gorinchem tussen de A27 en A15. Door deze centrale ligging bedienen wij de hele Nederlandse en de Vlaamse markt.


Nieuw Ontwerp

Beyerinckweg 17B 4251 LP Werkendam

Pojectvoorstel

Heeft u al een concreet idee voor een uitwerking van een product of website? Door het formulier hieronder in te vullen komt u direct in ons klantenbestand en krijgt u binnen 3 werkdagen een gratis haalbaarheidsonderzoek toegestuurd